آدرس کلینیک

خیابان مطهری ، خیابان قائم مقام فراهانی،

کوچه 24،پلاک 1،ساختمان پزشکان ایران ما،طبقه پنجم ، واحد 19.