۱۳۹۹-۱۲-۲۴

مراقبت قبل و بعد از نفرکتومی

[…]
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
سیستوسکوپی

مراقبت قبل و بعد از سیستوسکوپی

[…]
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
سوند فولی

مراقبت قبل و بعد از سوند فولی

[…]
۱۳۹۹-۱۱-۲۸

مراقبت قبل و بعد از پروستاتکتومی

۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جراحی پروستات از طریق مجرا

مراقبت قبل و بعد از جراحی پروستات از طریق مجرا

۱۳۹۹-۱۱-۱۴
سرطان غدد لنفاوی

آزمایش خون سرطان غدد لنفاوی

۱۳۹۹-۱۱-۰۷
جراحی برای درمان سرطان کلیه

جراحی برای درمان سرطان کلیه

۱۳۹۹-۱۰-۲۲
خون در ادرار

دلیل وجود خون در ادرار

[…]
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
سرطان کلیه

آشنایی با نحوه درمان سرطان کلیه

۱۳۹۹-۱۰-۰۹

انواع بیماری های اورولوژی

۱۳۹۹-۱۰-۰۲
جراحی سرطان بیضه

انواع جراحی سرطان بیضه

۱۳۹۹-۰۹-۲۵
تخصص اورولوژی

همه چیز درباره تخصص اورولوژی