۱۴۰۱-۰۸-۰۷
استنت تنگی مجرا

استنت تنگی مجرا

[…]
۱۴۰۱-۰۷-۲۰
اسفنکتر مصنوعی ادرار

اسفنکتر مصنوعی ادرار

[…]
۱۴۰۱-۰۶-۰۶
سنگ مثانه

چگونگی ایجاد سنگ مثانه و درمان آن

[…]
۱۴۰۱-۰۵-۳۰
سرطان مثانه

علائم،علل، تشخیص و درمان سرطان مثانه