آدرس: امیرآباد، بالاتر از مرکز قلب تهران، ضلع جنوبی شهید گمنام، ساختمان مهرگان طبقه سوم

 

ایمیل: info@Drhassanniroomand.com

تلفن تماس: ۸۸۶۲۱۶۲۰

تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۶۰۶۹۸