۱۴۰۰-۰۱-۲۹
سندرم مثانه دردناک

مراقبت قبل و بعد از سندرم مثانه دردناک

۱۴۰۰-۰۱-۲۶
قولنج کلیه

مراقبت‌ های قبل و بعد از سنگ شکنی آندوسکوپیک حالب (TUL)

[…]
۱۴۰۰-۰۱-۱۷
جراحی رادیکال پروستات

مراقبت قبل و بعد از جراحی رادیکال پروستات

[…]
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
واریکوسل

مراقبت قبل و بعد از درمان واریکوسل

[…]
۱۳۹۹-۱۲-۲۴

مراقبت قبل و بعد از نفرکتومی

[…]
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
سیستوسکوپی

مراقبت قبل و بعد از سیستوسکوپی

[…]
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
سوند فولی

مراقبت قبل و بعد از سوند فولی

[…]
۱۳۹۹-۱۱-۲۸

مراقبت قبل و بعد از پروستاتکتومی

۱۳۹۹-۱۱-۲۱
جراحی پروستات از طریق مجرا

مراقبت قبل و بعد از جراحی پروستات از طریق مجرا