ویدئو عمل سنگ شکنی آندوسکوپیک

عمل سنگ شکنی آندوسکوپیک سنگ داخل حالب(TUL)

ویدئو عمل سیستوسکوپی

سیستوسکوپی یک عمل تشخیصی است که به متخصص ارولوژی (urology ) کمک می کند تا مثانه شما و لوله ای که جریان ادرار را از بدنتان خارج می کند(مجاری ادراری) را، مورد آزمایش قرار دهد. یک لوله باریک (سیستوسکوپ) به همراه یک لنز وارد مجرای ادرار شما می شود و به سمت مثانه هدایت می شود.

غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

غده پروستات مبتلا به سرطان همراه با کیسه های منی دو طرف که بطور کامل برداشته شده است(رادیکال پروستاتکتومی)

غده پروستات مبتلا به سرطان همراه با کیسه های منی دو طرف که بطور کامل برداشته شده است(رادیکال پروستاتکتومی)