قبل از برداشتن غد لنفاوی

توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه در یک پسر ۱۸ ساله که توسط دکتر نیرومند تحت عمل RPLND یعنی برداشتن توده و غدد لنفاوی پشت شکم، اطراف شاهرگهای اصلی بدن، قرار گرفت. (قبل از برداشتن غد…

سیستوسکوپی یک عمل تشخیصی است که به متخصص ارولوژی (urology ) کمک می کند تا مثانه شما و لوله ای که جریان ادرار را از بدنتان خارج می کند(مجاری ادراری) را، مورد آزمایش قرار دهد. یک لوله باریک (سیستوسکوپ) به…

غده های لنفاوی چپ و راست لگن که در جراحی سرطان پروستات برداشته و خارج شده است

غده پروستات مبتلا به سرطان همراه با کیسه های منی دو طرف که بطور کامل برداشته شده است(رادیکال پروستاتکتومی)