ویدئو: عمل رادیکال نفرکتومی

ویدئو: جراحی اسپرماتوسل

ویدئو: TURP

تصویر: غدد لنفاوی برداشته شده

غدد لنفاوی برداشته شده [slide-anything id=’536′]   تصاویر قبل و بعد از برداشتن غدد لنفاوی اطراف شاهرگ های اصلی شکم [slide-anything id=’544′]

تصاویر: هرنی استرنگوله

عمل اورژانسی در حالتی که پرده شکم سیاه شده بود [slide-anything id=’526′]

ویدئو: عمل لاپاراسکوپی ترمیم فتق با مش توسط دکتر نیرومند

مشاهده ویدئوی عمل لاپاراسکوپی ترمیم فتق با مش توسط دکتر نیرومند
قبل از برداشتن غد لنفاوی

توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه

توده پشت شکمی باقیمانده پس از شیمی درمانی تومور بیضه در یک پسر ۱۸ ساله که توسط دکتر نیرومند تحت عمل RPLND یعنی برداشتن توده و غدد لنفاوی پشت شکم، اطراف شاهرگهای اصلی بدن، قرار گرفت. (قبل از برداشتن غد لنفاوی)      
تومور بزرگ بیضه که تمام بافت بیضه را تخریب کرده و توسط دکتر نیرومند رادیکال ارکیدکتومی شد.

تومور بزرگ بیضه که تمام بافت بیضه را تخریب کرده و توسط دکتر نیرومند رادیکال ارکیدکتومی شد.

ویدئو عمل بسته تومور مثانه(TUR-BT)