فوق تخصص و جراح سرطانهای کلیه و مجاری ادراری (اروانکولوژی) – کلیه، مثانه، پروستات و بیضه

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری،تناسلی، عقیمی و ناتوانی

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو انجمن ارولوژی ایران و اروپا